pt. „Problemy w leczeniu ciężkich i powikłanych infekcji”
Kudowa Zdrój, 22–24 marca 2012 roku


Tegoroczne sympozjum pt. „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń” było już piątą ogólnopolską konferencją z tego cyklu organizowaną przez Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej i Katedrę Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Odbyło się tradycyjnie w malowniczym uzdrowisku Kudowa Zdrój, w Hotelu Verde Montana, w dniach 22−24 marca 2012 roku. Przedmiotem tegorocznego Sympozjum były problemy w leczeniu ciężkich i powikłanych infekcji rozpatrywane w kontekście narastania oporności bakterii, miedzy innymi z powodu tworzenia się w zakażeniach struktur biofilmu. Tematyka poszczególnych sesji obejmowała przede wszystkim: zagadnienia związane z narastaniem oporności i problemem ograniczonych opcji terapeutycznych, nowe odsłony starych patogenów − Escherichia coli, Klebsiella, Helicobacter, powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne i inne zakażenia w obrębie przewodu pokarmowego, nowoczesne podejście do diagnostyki i leczenia ran oraz nowe opcje terapeutyczne i diagnostyczne w ciężkich i powikłanych infekcjach, w tym nowe markery sepsy i leczenie skojarzone zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij