VI Kongres Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Terapii, Hiszpania, 2015

6th European federation of Critical Care Nursing associations Congress, Spain, 2015