W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran,

która odbędzie się 11–13 września  2014 roku w Zakopanem.

Tegoroczne spotkanie ma szczególny, jubileuszowy charakter, któremu przyświeca idea interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką leczenia ran.

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, prezentacje najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie kompleksowej opieki nad chorym z raną przewlekłą. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych.

Motto Konferencji:

„Jubileusz 10-lecia PTLR – spojrzenie w przyszłość”

Z poważaniem,
dr. hab. Maciej Sopata

Udostępnij

Evereth Publishing