Waginoza bakteryjna − diagnostyka, nowe opcje leczenia i zapobiegania

Bacterial vaginosis − diagnostics, new options of treatment and prevention

Beata Mączyńska

Katedra i Zakład Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 10.07.2012

Zaakceptowano: 2.08.2012

Forum Zakażeń 2012;3(2):91–97

Streszczenie: Waginoza bakteryjna (BV) jest jedną z najbardziej powszechnych dolegliwości u kobiet, stanowiącą 40−60% wszystkich infekcji w obrębie pochwy i sromu, w zależności od grupy wiekowej, począwszy od okresu pokwitania do okresu menopauzalnego, nie wyłączając kobiet ciężarnych. Choroba ze względu na wieloczynnikową etiologię i brak wykładników stanu zapalnego jest stosunkowo trudna do diagnostyki i leczenia. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia waginozy bakteryjnej. Przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące leczenia i dostępne na polskim rynku preparaty probiotyczne oraz przeanalizowano nową opcję terapeutyczną – dopochwowy prebiotyk z witaminą C – Feminella® Vagi C, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, jako alternatywę lub uzupełnienie antybiotykoterapii w BV.

Słowa kluczowe: diagnostyka mikrobiologiczna, probiotyki, waginoza bakteryjna, witamina C

Abstract: Bacterial vaginosis (BV) is one of the most common infection in female genitourinary tract represented 40−60% of all conditions in the range of vulva and vagina, depended on age group, from the stage of pubescence to menopausal period, included pregnant women. This disease because of multi-microbial etiology and the lack of inflammation symptoms is difficult to diagnose and therapy. In the present study the problems concerning the pathogenesis, microbiological diagnostics and treatment of bacterial vaginosis, are presented. The current recommendations of treatment and the probiotic formulations available on polish market are discussed. The new therapeutic option – the intravaginal prebiotic with vitamin C − Feminella® Vagi C, recommended by Polish Gynaecological Society and as an alternative or complement of antibioticotherapy in BV, are analyzed.

Key words: bacterial vaginosis, microbiological diagnostics, probiotic, vitamin C