PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Format

• Format netto reklamy całostronnicowej: 210×297 mm
• Margines na obcięcie (spad): 5mm z każdej strony
• Odsunięcia elementów tekstowych i graficznych: min. 5 mm od krawędzi cięcia i 10 mm od grzbietu
• Należy dodać pasery i znaczniki cięcia

CMYK

• Reklama powinna być przygotowana w przestrzeni roboczej CMYK. • W przypadku użycia kolorów dodatkowych, z palety PANTONE, należy oznaczyć jego numer. Użycie dodatkowego koloru wiąże się z potwierdzeniem jego użycia przez zamawiającego. • Suma kolorów w CMYK nie może przekroczyć: 300%

TEKSTY

• Czarne na kolorowym tle powinny być nadrukowane (overprint)
• Minimalny stopień pisma drukowanego w jednym kolorze: 6 pkt
• Minimalny stopień pisma drukowany więcej niż w jednym kolorze lub w kontrze: 8 pkt

CIENKIE LINIE

• Minimalna grubość w jednym kolorze: 0,2 pkt
• Minimalna grubość w kontrze lub więcej niż w jednym kolorze: 0,75 pkt

Pliki

Materiały przyjmujemy wyłącznie w postaci cyfrowej:
• PDF (w przestrzeni CMYK, z czcionkami zamienionymi na krzywe, rozdzielczość obrazków 300 DPI)

PROOF KONTRAKTOWY

Do nośnika lub pliku wysłanego elektronicznie prosimy dostarczyć drogą pocztową wzór kolorystyczny reklamy z paskiem kalibracyjnym. Wydruk całego projektu należy wykonać w skali 1:1.

Akceptowane wydruki:
• cromalin
• matchprint
• proof cyfrowy

Dostarczanie materiałów

• e-mail: inversa@evereth.pl; pliki do 20 MB, spakowane do formatu Z IP, RAR
• pocztą: nośniki CD-ROM, DVD, Z IP z dołączonym proofem (nie odsyłamy materiałów)
• FTP: ftp.ptlr.home.pl login: inout@ptlr.org.pl pass: simple90

Dostarczenie materiału przygotowanego niezgodnie z warunkami technicznymi wyklucza rozpatrzenie reklamacji. Brak wydruku wzorcowego powoduje utratę prawa do reklamacji kolorystycznej. Wszelkie zmiany i poprawki w dostarczonym materiale będą nanoszone na wyraźne życzenie Zlecającego, a po ich wprowadzeniu muszą być pisemnie zaakceptowane przez Zlecającego.

Materiały należy dostarczyć do:

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03‒994 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań
prosimy o bezpośredni kontakt:
Tel.: 22 813 21 92
Fax: 22 213 96 17
e-mail: kontakt@evereth.pl

Wersja elektroniczna

Evereth Publishing