Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 – wpływ na układ immunologiczny u pacjentów żywionych pozajelitowo z nowotworem złośliwym

The effect of adding omega-3 fatty acids to parenteral nutrition on immunity in cancer patients

Aleksandra Kapała

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: (22) 546 29 97

Wpłynęło: 10.11.2014

Zaakceptowano: 04.12.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014065

Forum Zakażeń 2014;5(6):385–390

Streszczenie: Pacjent z nowotworem złośliwym, u którego konieczne jest prowadzenie żywienia pozajelitowego (ŻP, ang. parenteral nutrition – PN), jest narażony na rozwój nadmiernej odpowiedzi zapalnej przy jednoczesnym niedostatku odpowiedzi układu odpornościowego. Tradycyjnie w sztucznym żywieniu wykorzystywany jest olej sojowy (bogaty w kwasy tłuszczowe omega-6), jednak może on promować zapalenie i tłumić odpowiedź immunologiczną. Dodanie oleju rybiego do mieszaniny żywieniowej wykazało zdolność do modyfikacji składu lipidów osocza, komórek i tkanek. Wzrost zawartości kwasów tłuszczowych (KT) omega-3 w błonach komórkowych może wpływać na funkcje komórek w rożnych mechanizmach poprzez: zmianę płynności błony komórkowej, oddziaływanie na szlaki sygnałowe i ekspresję genów oraz zmianę w strukturze mediatorów lipidowych (eikozanoidów). Mieszaniny do żywienia pozajelitowego wzbogacane o KT omega-3 potencjalnie poprawiają funkcjonowanie systemu odpornościowego, co zostało szczegołowo omówione w niniejszej pracy.

Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe omega-3, odporność, rak, żywienie pozajelitowe

Abstract: Oncological patients requiring parenteral nutrition (PN) will often be at risk of excessive inflammatory responses and immunosuppression. Traditionally used in artificial nutrition soybean oil (rich in omega-6 fatty acids) could promote inflammation and immunosuppression. Parenteral administration of fish oil has been demonstrated to modify the fatty acids (FA) composition of plasma lipids, cells and tissues. Increased content of omega-3 FA in cell membranes can influence cell function through various mechanisms: alteration fluidity of the cell membrane, effects on cell signaling pathways and gene expression, alterations in the pattern of lipid mediators produced e.g. eicosanoids.

Key words: cancer, immunity, omega-3 fatty acids, parenteral nutrition