Wirulencja i lekooporność szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń układu moczowo-płciowego

Virulence and resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from patients with urogenital infections

Tomasz Żądło1, 2 | Agnieszka Chmielarczyk3 | Dorota Romaniszyn3 | Jadwiga Wójkowska-Mach3

1 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
3 Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Tomasz Żądło, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologi Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Wpłynęło: 17.10.2016

Zaakceptowano: 21.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016068

Forum Zakażeń 2016;7(5):389–391

Streszczenie: Zbadano wirulencję i lekooporność szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z zakażeniami dróg moczowo-płciowych z obszaru południowej Polski. Zgromadzono 71 szczepów, które przebadano pod kątem lekooporności na różne grupy antybiotyków, w tym antybiotyki beta-laktamowe, makrolidy, aminoglikozydy, fluorochinolony, tetracykliny, chloramfenikol i nitrofurantoinę. U dwóch szczepów potwierdzono fenotyp MRSA (ang. methicillin-resistant S. aureus). Przy pomocy PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) poszukiwano genów oporności: mecA (oporność na metycylinę), mup (oporność na mupirocynę), ermA, ermB, ermC (oporność na makrolidy), a także genów zjadliwości: tsst (wytwarzanie toksyny wstrząsu toksycznego), lukE (powstawanie leukocydyny E) oraz pvl (wytwarzanie leukocydyny Panton-Valentine). Autorzy wyrażają nadzieję, że zaprezentowane badania przyczynią się do poszerzenia wiedzy z zakresu zakażeń układu moczowo-płciowego powodowanych przez szczepy bakterii z rodzaju Staphylococcus aureus.

Słowa kluczowe: erm, mecA, MLSB, MRSA, MSSA, mup, Staphylococcus aureus, tsst

Abstract: The aim of the study was to analyze the occurrence genes encoding proteins responsible for adhesion and biofilm formation among 250 S. aureus strains isolated from patients with chronic bone infections. For identification of genes encoding bone sialoprotein (bbp), elastin (ebpS), laminin (eno), fibronectin binding protein A and B (fnbA/B), clumping factor A and B (clf A/B), fibrinogen (fib), plasmin-sensitive protein (pls) collagen binding protein (cna) and extracellular matrix protein (emp) Single and Multiplex PCR were performed. Significantly more frequent were detected genes encoding fibronectin B, laminin and bone sialoprotein among MRSA and genes encoding clumping factor B, elastin and fibrinogen among MSSA. The genes encoding fibronectin A were presented only in MSSA strains. Genes for protein Pls were not found in studied strains. 67 gene combinations were observed, 60 among MSSA and 22 among MRSA strains. In conclusion, analyzed S. strains, both MSSA and MRSA, have showed a large diversity in the occurrence of genes responsible for adhesin and biofilm formation. The characteristic genetic profile for S. aureus strains isolated from chronic bone infections was not found.

KEY WORDS: biofilm, bone infections, Staphylococcus aureus