Wirus cytomegalii – epidemiologia, diagnostyka, leczenie i zapobieganie

Cytomegalovirus – epidemiology, diagnostics, therapy and prophylaxis

Małgorzata Polz-Dacewicz

Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel./Fax: (81) 742 37 88

Wpłynęło: 04.02.2013

Zaakceptowano: 28.02.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013008

Forum Zakażeń 2013;4(1):35–41

Streszczenie: Ludzki cytomegalowirus (ang. Human Cytomegalovirus – HCMV) – należący do rodziny Herpesviridae, podrodziny Betaherpesvirinae – jest szeroko rozpowszechniony. HCMV cechuje się wysoką zapadalnością i śmiertelnością wśród pacjentów o obniżonej odporności, jak np. biorcy przeszczepów narządów litych i szpiku oraz zakażeni wirusem HIV. Ponadto jest częstą przyczyną zakażeń wrodzonych. Obecnie w profilaktyce i leczeniu wirusa cytomegalii stosowane są gancyklowir, foskarnet i cidofowir, w stosunku do których dochodzi do selekcji szczepów opornych. Z tego względu prowadzone są badania nad innymi lekami, np. CMX001, AIC246, leflunomidem lub imitinibem, a także badania nad zastosowaniem związków pochodzenia roślinnego (np. flawonoidy). Jak dotąd brak jest skutecznej szczepionki profilaktycznej przeciwko cytomegalowirusowi. Na różnych etapach badań znajdują się szczepionki podjednostkowe, szczepionki DNA, peptydy oraz szczepionki z wykorzystaniem wektorów.

Słowa kluczowe: CMV, patogeneza, szczepionki, terapia, tropizm wirusa

Abstract: Human cytomegalovirus (HCMV), a member of the Betaherpesvirinae subfamily of Herpesviridae family, is widespread pathogen. CMV is a major cause of morbidity and mortality in immunocompromised individuals such as organ transplant recipients and AIDS patients. Ganciclovir, foscarnet and cidofovir are currently available drugs for CMV treatment and prevention. Drug resistance can develop with all available drugs. Several new anti-CMV compounds are development as CMX001, AIC246 and licensed drugs as leflunomid, imatinib. Some flavonoids have a specific in vitro inhibitory potential against HCMV and may provide good alternative to antivirals currently used in clinical practice. There is no effective vaccine. Many approaches to vaccine development are being studied, including subunit vaccines, chimeric live-attenuated, DNA, peptide, subviral particles.

Key words: CMV, pathogenesis, therapy, vaccines, viral tropism