Wolny przeszczep skórny pośredniej grubości pokrywający rozległy ubytek w przebiegu zgorzeli Fourniera

Meshed skin graft replacing a lost portion of the body surface skin caused by Fournier’s gangrene

Szymon Zięba1 | Andrzej Tomczyk2 | Wojciech Szewczyk1 | Andrzej Prajsner1

1 Kliniczny Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

2 Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu

⇒ Szymon Zięba, Kliniczny Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Tel.: (32) 368 25 14, Fax: (32) 368 20 33

Wpłynęło: 06.02.2013

Zaakceptowano: 15.03.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013003

Leczenie Ran 2013;10(1):29–32

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek zgorzeli Fourniera u 69-letniego mężczyzny, który został przyjęty do szpitala po tępym urazie moszny i prącia, prowadzącym do rozległych ubytków skóry tych narządów. Ubytki skóry moszny pokryto dermatomowym wolnym siatkowanym przeszczepem, a ubytki na prąciu – wolnym litym przeszczepem pośredniej grubości. Uzyskano dobry wynik kosmetyczny.

Słowa kluczowe: przeszczep skóry | zgorzel Fourniera

Abstract: It was presented a case report of Fournier’s gangrene after blunt scrotal and penis trauma effecting sloughing of tissue. Lost portion of the body surface skin were replaced by skin graft. The total operation effect is satisfactory.

Key words: Fournier’s gangrene | skin graft