Wolny unaczyniony przeszczep strzałki jako przykład zastosowania w rekonstrukcji jednokostnego przedramienia u dziecka

Free vascularised fibular graft in the unibone children’s forearm – the case report

Anna Chrapusta1, 2 | Jacek Puchała1

1 Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń, Dziecięce Centrum Oparzeniowe Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

2 Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

⇒ Anna Chrapusta, Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń, Dziecięce Centrum Oparzeniowe Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, Tel./fax: (12) 657 41 67

Wpłynęło: 21.06.2011

Zaakceptowano: 11.07.2011

Leczenie Ran 2011;8(2):47–52

Streszczenie: Wolny unaczyniony przeszczep kości strzałkowej jest jedną z najcenniejszych mikrochirurgicznych metod rekonstrukcji ubytków kostnych pourazowych i ponowotworowych. U dzieci poniżej 5. roku życia zabiegi mikrochirurgiczne obciążone są większym ryzykiem powikłań wynikającym z niekorzystnej proporcji masy unaczynionych i przenoszonych tkanek w stosunku do małej średnicy zespalanego pęczka naczyniowego. W pracy przedstawiono przypadek 7-letniego chorego z rozpoznaniem dysplasia fibrosa cystica radii dextri, który został zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego niestabilności kostnej, z powodu stawu rzekomego przedramienia prawego. Wadzie tej towarzyszył niedorozwój kości łokciowej. Chłopiec w wieku 4 lat przebył rekonstrukcję układu kostnego kończyny górnej, dominującej wolnym, nieunaczynionym przeszczepem kości strzałkowej. Odległym powikłaniem tej operacji była całkowita resorpcja przeszczepionej kości z nawrotem stawu rzekomego. W wieku 7 lat podjęto próbę rekonstrukcji przedramienia wolnym unaczynionym przeszczepem kości strzałkowej. Wykonano jednocześnie zespolenie kości promieniowej, strzałkowej i łokciowej, wytwarzając jedno-kostne przedramię, stabilizowane czasowo drutem Kirschnera. Uzyskano pełną stabilizację przedramienia oraz potwierdzoną radiologicznie przebudowę elementów kostnych z poprawą ich mineralizacji. Uzyskany efekt operacji przywrócił zadowalającą funkcję przedramienia i ręki i wydaje się być wartościową metodą korekcji przed-
stawionej nieprawidłowości.

Słowa kluczowe: mikrochirurgia | przedramię | pseudoartroza | wolny unaczyniony przeszczep strzałki

Abstract: The free fibular vascularized graft is one of the most precious microsurgical techniques used in post-traumatic, congenital and oncologic defects. In the age under 5 years the microsurgical reconstructions unwillingly are the treatment of choice because of the risk considered with a small diameter of vessels responsible for the transferred bone nutrition. The authors present a unique case of 7-years-old boy with the congenital radial fibrous dysplasia and coexistent ulnar hypoplasia. The boy was treated in the age of 4 by free non-vascularized fibular graft with following graft
resorbtion and consecutive recurrence of pseudoarthrosis. Three years after the first operation the authors performed fusion between ulna, rudiment radius and free vascularized fibular graft taken from the second leg, creating a stable monoblock consisted of described three bones stabilized temporary by the Kirschner wire. This operation was performed when the patient was 7-years-old. The authors achieved improved radial bone matrix mineralization proved by X-ray examination as well as the full stabilization of the forearm. This microsurgical procedure significantly improved function of the hand and the forearm and seems to be a valuable tool in the reconstruction of such unique deformities.

Key words: forearm | free fibular vascularized graft | microsurgery | pseudoarthrosis