Wpływ cefazoliny na tworzenie biofilmu przez kliniczne szczepy Staphylococcus epidermidis

Influence of cefazolin on a biofilm formation by clinical strains of Staphylococcus epidermidis

Joanna Nowicka1 | Grzegorz Chodaczek2 | Grażyna Gościniak1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Joanna Nowicka Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 97, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 20.09.2016

Zaakceptowano: 15.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016055

Forum Zakażeń 2016;7(5):313–318

Streszczenie: Jednym z ważnych elementów zapobiegania zakażeniom związanym z implantacją biomateriałów jest stosowanie okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej. Właściwie przeprowadzona profilaktyka znacznie zmniejsza zagrożenie bakteryjnego zanieczyszczenia elementów obcych podczas zabiegu operacyjnego. W chirurgii ortopedycznej w celu wyeliminowania infekcji okołooperacyjnych stosuje się cefalosporyny, dlatego w niniejszej racy analizowano wpływ cefazoliny na proces tworzenia, ale także redukcji struktur biofilmu na implantach stalowych. Ocenie poddano 30 szczepów Staphylococcus epidermidis pochodzących z zakażeń ortopedycznych.

Słowa kluczowe: biofilm, cefazolina, MIC, S. epidermidis

Abstract: One of the important components to prevent infections connected with the implantation of biomaterials is perioperative antibiotic prophylaxis. If it is properly performed it significantly reduces the risk of bacterial contamination of foreign elements during a surgery. In orthopedic surgery cephalosporins applied. Wherefore in the thesis the impact of cefazolin on formation, but also reduction biofilm structure on steel implants was analyzed. 30 strains of Staphylococcus epidermidis from orthopedic infections were evaluated.

Key words: biofilm, cefazolin, MIC, S. epidermidis