Wpływ ciśnienia i długości trwania pojedynczego zabiegu pneumatycznego drenażu limfatycznego na redukcję pierwotnego obrzęku chłonnego kończyn dolnych u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną

Effect of pressure and duration of a single intermittent pneumatic compression to reduce the primary lymphedema in patient lower extremities with venous insufficiency

Jakub Taradaj1, 2, 3 | Marek Kucharzewski4, 5 | Tomasz Halski6 | Joanna Rajfur6 | Małgorzata Pasternok6 | Sabina Widera6 | Małgorzata Zduńczyk1 | Marcin Ozon1

1 Katedra Podstaw Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

2 Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Przychodnia Limfologiczna Limf-Med w Chorzowie

4 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy

5 Przychodnia Chirurgiczna Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

6 Instytut Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

⇒  Jakub Taradaj, Katedra Podstaw Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, ul. Mikołowska 72 B, 40-065 Katowice, Tel.: (32) 207 53 18, Fax: (32) 252 84 22

Wpłynęło: 01.02.2013

Zaakceptowano: 15.03.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013004

Leczenie Ran 2013;10(1):7–11

Streszczenie: Celem pracy była ocena wpływu ciśnienia i długości trwania pojedynczego zabiegu pneumatycznego drenażu limfatycznego na redukcję obustronnego obrzęku chłonnego kończyn dolnych u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Grupa A składała się z 10 chorych (8 kobiet, 2 mężczyzn), u których wykonano pojedynczy zabieg pneumatycznego drenażu limfatycznego, trwający 25 minut i o ciśnieniu zewnętrznym 40 mmHg. Grupa B liczyła 10 pacjentów (8 kobiet, 2 mężczyzn), u których wykonano pojedynczy zabieg pneumatycznego drenażu limfatycznego, trwający 45 minut i o ciśnieniu zewnętrznym 80 mmHg. Po zakończeniu badań w grupie A nie stwierdzono istotnych zmian objętości kończyn dolnych we wszystkich pomiarach w stosunku do stanu początkowego. U pacjentów z grupy B zaobserwowano natomiast znaczną redukcję obrzęku i efekt ten utrzymywał się do trzech godzin po zabiegu. Można stwierdzić, że dłuższy czas trwania zabiegu pneumatycznego drenażu limfatycznego (45 minut) oraz wyższa wartość ciśnienia zewnętrznego (80 mmHg) znacznie zmniejszają obrzęk chłonny u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Natomiast zabieg pneumatycznego drenażu limfatycznego trwający do 25 minut i o ciśnieniu do 40 mmHg nie wpływa znacząco na redukcję obrzęku.

Słowa kluczowe: obrzęk chłonny | pneumatyczny drenaż limfatyczny | przewlekła niewydolność żylna

Abstract: The aim of this study was to assess the effect of pressure and duration of a single intermittent pneumatic compression to reduce the lymphatic edema in lower extremities with venous insufficiency. Group A consisted of 10 patients (8 women, 2 men), who underwent a single treatment of intermittent pneumatic compression during the 25 minutes and the external pressure of 40 mmHg. Group B also consisted of 10 patients (8 women, 2 men), who in turn made a single treatment of intermittent pneumatic compression during the 45 minutes and the external pressure of 80 mmHg. After study in group A there were no volume changes in all measurements. In group B patients had a significant edema reduction and this effect was steady. It seems that the longer  duration of the intermittent pneumatic compression (45 minutes) and the higher the value of the external pressure (80 mmHg) to increase the effect of significantly decrease the lymphedema. However, treatment of 25 minutes and the pressure to 40 mmHg is useless.

Key words: intermittent pneumatic compression | lymphedema | venous insufficiency