Wpływ hormonów tarczycy na proces gojenia ran – prawda czy tylko akademicka dyskusja?

The role of thyroid hormones in wound healing – is it just a theoretical discussion or something more?

Marek Kucharzewski1 | Paweł Jonczyk2 | Michał Janerka2 | Magdalena Potempa2

1 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

⇒ MAREK KUCHARZEWSKI Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu, ul Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 18.11.2014

Zaakceptowano: 15.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014019

LECZENIE RAN 2014;11(4):153–157

STRESZCZENIE: Leczenie ran jest procesem złożonym z wielu składowych. Tylko interdyscyplinarne i holistyczne podejście do chorego umożliwia skuteczny przebieg terapii. Dowiedziono skutecznego działania bardzo wielu czynników, które wpływają na proces gojenia. Jednakże rola niektórych hormonów wciąż znajduje się w sferze badań. Co więcej, dotychczasowe wyniki dotyczące tego zagadnienia są interesujące i zachęcają badaczy do pogłębiania tematu. Autorzy w niniejszej pracy zaprezentowali wpływ hormonów gruczołu tarczowego na fizjologię skóry oraz gojenie ran.

SŁOWA KLUCZOWE: gruczoł tarczowy, hormony tarczycy, leczenie ran

ABSTRACT: Wound healing is a multidisciplinary process with many components. Only a holistic approach to the patient leads to positive end point. Efficiency of number of factors involved in wound healing has been already evaluated. However the role of some hormones is still under investigators. Moreover, previous findings about role of thyroid hormones in wound healing seem to be very interesting and it enhances researchers to further studies in this court. Authors of this paper focus on thyroid hormone action on wound healing process and show the skin manifestations in hypo- and hyperthyroidism.

KEY WORDS: thyroid gland, thyroid hormone, wound healing