Wpływ wieku, zakażenia HIV i stosowanych leków antyretrowirusowych na ryzyko wystąpienia zaburzeń kostnych u pacjentów żyjących z HIV

Risk of infection due to improper preparation and use of surgical instruments

Bartosz Szetela

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław, Tel.: 71 356 07 80, Fax: 71 356 07 80, e-mail: bartoszetela@gmail.com

Wpłynęło: 20.12.2017

Zaakceptowano: 25.01.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017075

Forum Zakażeń 2017;8(6):451–455

Streszczenie:

Zakażenie HIV dotyczy zarówno osób w młodym wieku (jeszcze przed osiągnięciem szczytowej masy kostnej), jak i w wieku późniejszym, gdy dochodzi już do fizjologicznego spadku gęstości mineralnej kości. Wirus HIV oraz stosowane przez wiele lat leki antyretrowirusowe mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy i złamań kości, a w efekcie obniżać jakość życia pacjentów, których średnia długość życia niemal zrównała się z długością życia populacji niezakażonej HIV. W niniejszej pracy omówiono wpływ wieku, leków antyretrowirusowych i samego zakażenia HIV na gęstość mineralną kości i ryzyko złamań. Przedstawiono również dostępne dla tej grupy metody profilaktyki. Zaburzenia hormonalne w przebiegu zakażeń oportunistycznych narządów wydzielania wewnętrznego i wtórne zaburzenia gospodarki mineralnej nie zostały omówione w niniejszej pracy z uwagi na rzadkość występowania.

SŁOWA KLUCZOWE: BMD, cART, gęstość mineralna kości, HAART, osteoporoza, szczytowa masa kostna

Abstract:

Early antiviral treatment is recommended for patients with confirmed or suspected influenza who have a severe, complicated, or progressive illness or who require hospitalization and for outpatients who are at a higher risk of influenza complications due to their age or underlying medical condition, because early antiviral treatment can reduce the risk of complications or even death related to influenza. Patients should not be treated with amantadine and rimantadine because of the high levels of resistance among recently circulating influenza A viruses. Oseltamivir remains the only recommended and only available neuraminidase inhibitor in Poland. Oseltamivir can also be used in influenza chemoprophylaxis.

KEY WORDS: EBM-based treatment, prophylaxis, risk group, virostatics