Wrażliwość klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of Klebsiella pneumoniae causing local infections

Przemysław Dalkowski1 | Marzenna Bartoszewicz2 | Adam Junka2 | Maciej Sopata3

1 Tuttomed Farmacja Sp. z o.o.
2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
3 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Hospicjum Stacjonarnego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Marzenna Bartoszewicz Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, e-mail: m.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 13.02.2017

Zaakceptowano: 26.02.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017011

Forum Zakażeń 2017;8(4):239–244

Streszczenie: Klebsiella pneumoniae stanowi przyczynę zakażeń u pacjentów hospitalizowanych, może wywoływać infekcje: dróg moczowych, ran skórnych, nosa i gardła, płuc oraz tkanek miękkich. Szereg czynników wirulencji, za pomocą których K. pneumoniae walczy o przetrwanie w środowisku, sprawia wiele trudności klinicznych i terapeutycznych. Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności przeciwdrobnoustrojowej badanych antyseptyków (powidon jodu, oktenidyna, etakrydyna, chlorheksydyna, nadtlenek wodoru i poliheksanidyna) względem Klebsiella pneumoniae w hodowli planktonicznej oraz biofilmowej. Najskuteczniejszymi antyseptykami były oktenidyna oraz poliheksanidyna, jednakże OCT była skuteczniejsza od PHMB.

Słowa kluczowe: antyseptyki, biofilm, Klebsiella pneumoniae, oktenidyna, poliheksanidyna

Abstract: Klebsiella pneumoniae is a common cause of urinary tract, skin wounds, nose and  throat, lungs, soft tissues, respiratory tract infections and bacteriemia. Virulence factors determines  clinical problems. Aim of this work was to evaluate efficacy of antiseptics: iodine povidone,  octenidine, ethacridine, chlorhexidine, peroxide, polyhexanide in eradication of Klebsiella  pneumoniae in biofilm and planktonic form. Octenidine and polyhexanide were the most efficient  antiseptics, but OCT was more efficient than PHMB.

Key Words: antiseptics, biofilm, Klebsiella pneumoniae, octenidine, polyhexanide