Wrażliwość na antyseptyki klinicznych szczepów koagulazo-ujemnych <i>Staphylococcus</i> wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of coagulase-negative Staphylococcus causing local infections

Przemysław Dalkowski1 | Adam Junka2 | Andrzej Reetz3 | Marzenna Bartoszewicz2 | Patrycja Szymczyk4 | Aleksander Zuchowski2

1 Tuttomed Farmacja Sp. z o.o.

2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

3 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu

4 Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Wrocławskiej

⇒ Aleksander Zuchowski, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 10

Wpłynęło: 30.09.2016

Zaakceptowano: 18.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016017

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):91–98

Streszczenie: Należące do mikrobiomu człowieka gronkowce koagulazo-ujemne są uważane za patogeny oportunistyczne, powodujące zakażenia związane ze stosowaniem inwazyjnych technik diagnostycznych i terapeutycznych. W związku z narastającą antybiotykoopornością drobnoustrojów szpitalnych, coraz istotniejszą rolę w leczeniu infekcji miejscowych odgrywa antyseptyka. W niniejszej pracy podjęto się oceny skuteczności powszechnie stosowanych antyseptyków: oktenidyny, chlorheksydyny, PVP-jodu, poliheksanidyny, etakrydyny oraz nadtlenku wodoru względem klinicznych szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych w formie planktonicznej oraz biofilmowej. Uzyskane wyniki wykazały, że najwyższą skutecznością w stosunku do badanych szczepów charakteryzowała się oktenidyna.

Słowa kluczowe: antyseptyki, chlorheksydyna, etakrydyny, koagulazo-ujemny Staphylococcus, nadtlenek wodoru, oktenidyna, poliheksanidyna, PVP-jod

Abstract: Coagulase-negative Staphylococcus are abundant bacteria of the human skin microbiome and they are considered to be opportunistic pathogens often associated with infections related to performance of invasive diagnostic and therapeutic procedures. Due to increasing antibiotic resistance of nosocomial pathogens, the antisepsis plays more and more significant role in the treatment of local infections. Therefore, in the presented work, antimicrobial efficacy of octenidine, chlorhexidine, PVP-iodine, ethacridine and polihexanide was assessed against planktonic and biofilmic strains of coagulase-negative staphylococci. Among investigated antiseptics, octenidine proved to be the most efficient one against analyzed coagulase- negative staphylococci strains.

Key words: antiseptics, chlorhexidine, coagulase-negative Staphylococcus, ethacridine, hydrogen peroxide, octenidine, polihexanide, PVP-iodine