Wrażliwość na wybrane antyseptyki klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa w formie biofilmowej i planktonicznej

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of clinical forms of Pseudomonas aeruginosa

Marzenna Bartoszewicz1 | Adam F. Junka1 | Przemysław Dalkowski2 | Elżbieta Słojewska-Poznańska3 | Patrycja Szymczyk4 | Aleksander Zuchowski1

1 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Tuttomed Farmacja Sp. z o.o.

3 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

4 Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Wrocławskiej

Aleksander Zuchowski, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 10

Wpłynęło: 20.09.2016

Zaakceptowano: 15.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016016

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(4):131–138

Streszczenie: Obecność licznych czynników wirulencji sprawia, że Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) jest czynnikiem etiologicznym infekcji: dróg oddechowych, układu moczowego, skory, tkanek miękkich, kości oraz oka. Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności przeciwdrobnoustrojowej następujących antyseptyków: PVP-jodu, oktenidyny, etakrydyny, chlorheksydyny, anadtlenku wodoru i poliheksanidyny względem klinicznych szczepów P. aeruginosa w formie planktonicznej oraz biofilmowej. Najskuteczniejszym antyseptykiem w stosunku do form planktonicznych pałeczki ropy błękitnej okazała się poliheksanidyna, natomiast najmniej skuteczna była etakrydyna, która charakteryzowała się też najniższą aktywnością względem bakterii w formie biofilmowej. Antyseptykiem, który cechował się najwyższą skutecznością względem biofilmu P. aeruginosa, była oktenidyna.

Słowa kluczowe: antyseptyki, biofilm, chlorheksydyna, oktenidyna, poliheksanidyna, Pseudomonas aeruginos

Abstract: Due to numerous virulence factors, Pseudomonas aeruginosa is a common cause of respiratory, urinary tract, skin, soft tissue, bones and eye infections. Aim of this work was to evaluate efficacy of antiseptics: iodine povidone, octenidine, ethacridine, chlorhexidine, peroxide, polyhexanide in eradication of biofilmic and planktonic forms of clinical strains of P. aeruginosa. Polyhexanide was the most efficient antiseptic against planktonic forms of bacteria, while activity of ethacridine was the lowest against not only planktonic but also against biofilmic forms of microbial strains tested. The octenidine proved to be the most potent antiseptic with regard to antibiofilmic activity.

Key words: antiseptics, biofilm, chlorhexidine, octenidine, polihexanide, Pseudomonas aeruginosa