Wrażliwość wielolekoopornych szczepów Klebsiella pneumoniae na połączenie ceftazydymu z awibaktamem

Susceptibility of multidrug resistant Klebsiella pneumoniae to ceftazidime combined with avibactam

Alicja Sękowska

ORCID: 0000-0001-6380-3968

Katedra i Zakład Mikrobiologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: 52 585 34 81, e-mail: asekowska@cm.umk.pl

Wpłynęło: 27.10.2019

Zaakceptowano: 08.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019055

Forum Zakażeń 2019;10(5):269–273

Streszczenie: Ceftazydym z awibaktamem jest nowym połączeniem beta-laktamu z inhibitorem beta-laktamaz. Antybiotyk ten został zatwierdzony do leczenia powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych, zakażeń układu moczowego, szpitalnego zapalenia płuc i innych infekcji wywoływanych przez szczepy pałeczek Gram-ujemnych. Ceftazydym z awibaktamem jest aktywny wobec większości szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających enzymy typu ESBL i szczepów wielolekoopornych, dlatego może stanowić alternatywę dla karbapenemów czy kolistyny w leczeniu zakażeń szczepami wielolekoopornymi. Badaniem objęto 107 szczepów K. pneumoniae. Wrażliwość na antybiotyki i zdolność wytwarzania enzymów ESBL oznaczano w systemie Phoenix™ z zastosowaniem kart N-402. Dla wszystkich szczepów oznaczono MIC ceftazydymu z awibaktamem metodą paska z gradientem stężeń. Wszystkie szczepy K. pneumoniae wytwarzały enzymy typu ESBL. 73% badanych szczepów było wrażliwych na kolistynę, 53,3% na imipenem i 44,8% na gentamycynę. Wartość MIC ceftazydymu z awibaktamem dla szczepów K. pneumoniae wynosiła od 0,016 do 32 mg/L. Powyżej 98% badanych szczepów było wrażliwych na połączenie ceftazydymu z awibaktamem. Ceftazydym z awibaktamem wykazał bardzo dobrą aktywność in vitro wobec szczepów K. pneumoniae. Uzyskane wyniki wskazują, że lek ten może stanowić skuteczną opcję terapeutyczną w leczeniu ciężkich zakażeń wielolekoopornymi szczepami K. pneumoniae.

Słowa kluczowe: ceftazydym-awibaktam, ESBL, Klebsiella pneumoniae, MDR

Abstract: Cytomegalovirus (CMV) infection is common and usually asymptomatic, scanty or self-limiting. In patients with impaired immunity or in cases involving congenital infection, CMV infection is mostly serious and can be a threat to health and life. This article presents the diagnostics, course and treatment of CMV infections as well as methods of its prevention in patients at risk.

Key words: CMV, congenital infection, cytomegalovirus, immunosuppression, liver