Współczesna diagnostyka legionelozy

Contemporary diagnostic methods of legionellosis

Marcin Gordon1 | Karina Jahnz-Różyk1 | Katarzyna Pancer2

1 Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie
2 Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Marcin Gordon Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, Tel.: (22) 681 65 85, Fax: (22) 681 88 05

Wpłynęło: 20.03.2013

Zaakceptowano: 19.04.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013020

Forum Zakażeń 2013;4(2):119–126

Streszczenie: Legioneloza jest chorobą wywoływaną przez bakterie z rodzaju Legionella, które powszechnie występują w środowisku wodnym. Mikroorganizmy te mogą powodować ciężkie zapalenia płuc u ludzi, a także łagodną samoograniczającą się infekcję grypopodobną, zwaną gorączką Pontiac. Obraz kliniczny, podobnie jak badanie radiologiczne, nie są charakterystyczne dla zakażenia Legionella spp. Badania laboratoryjne mogą sugerować etiologię, ale podstawę rozpoznania stanowią badania mikrobiologiczne. Ostatnio coraz większe znaczenie zyskują metody oparte na biologii molekularnej. W Polsce liczba zgłaszanych przypadków legionelozy wciąż wydaje się być niewspółmierna z liczbą zachorowań. Konieczne jest zwiększenie świadomości zagrożenia, jakie niesie zakażenie Legionella spp., udoskonalenie metod diagnostycznych oraz poprawa raportowania rozpoznanej legionelozy.

Słowa kluczowe: choroba legionistów, diagnostyka, gorączka Pontiac, legioneloza, objawy

Abstract: Legionellosis is a disease caused by Legionella species bacteria, that are widespread in the aquatic environment. These microorganisms can cause severe pneumonia in humans, but also mild, self-limiting, flu-like infection called Pontiac fever. The clinical picture, as well as radiology are not specific for infection caused by Legionella spp. Laboratory tests results may suggest etiology, but confirmation of the diagnosis should be based on microbiological methods. Recently methods based on molecular biology becomes more important. The number of reported cases of legionellosis in Poland still seems to be too low. It is necessary to raise awareness of Legionella spp. infections, as well as improve diagnostic methods and improve reporting of diagnosed legionellosis.

Key words: diagnostic, legionellosis, Legionnaires’ disease, Pontiac fever, symptoms