Wybrane strategie zwalczania biofilmów w zakażeniach. Część I. Potencjał terapeutyczny peptydów przeciwdrobnoustrojowych

New strategies to combat biofilm-associated infections. Part I. The therapeutic potential of antimicrobial peptides

Barbara Różalska | Aleksandra Budzyńska | Bartłomiej Micota | Beata Sadowska

Pracownia Biologii Zakażeń Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Barbara Różalska Pracownia Biologii Zakażeń Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 91-237 Łódź, Tel.: (42) 635 41 85, Fax: (42) 665 58 18

Wpłynęło: 07.08.2014

Zaakceptowano: 10.09.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014044

Forum Zakażeń 2014;5(5):271–278

Streszczenie: W pracy omówiono alternatywne sposoby zapobiegania i leczenia zakażeń z udziałem biofilmu drobnoustrojów. Infekcje tego typu mają charakter przewlekły, są oporne na terapię antybiotykami i działanie mechanizmów odpornościowych oraz wciąż stanowią przyczynę poważnych problemów medycznych. Dlatego też potrzebne są nowatorskie rozwiązania, inne niż terapia konwencjonalna. W pracy przedstawiono aktualne trendy w badaniach zmierzających do odkrycia i poznania alternatywnych (nietradycyjnych) opcji terapeutycznych. Zaprezentowany przegląd piśmiennictwa dowodzi, że dalsze badania w tym zakresie są uzasadnione – z jednej strony w celu pogłębienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania biofilmu, a z drugiej w celu wykorzystania jej do opracowywania skutecznych metod leczenia i profilaktyki.

Słowa kluczowe: biofilmy, lekooporność, peptydy przeciwdrobnoustrojowe

Abstract: In this review we will discuss alternative approaches to prevent and treat biofilm- -associated infections. Such an infections usually are chronic, are highly resistant to antibiotics and human immunity, being still a major cause of medical problems. As a result, novel therapeutic solutions other than the conventional antibiotic therapies are in urgent need. In this review, it was described the recent research in discovery of alternative non-traditional approaches to prevent or treat biofilms. We intend to cover current advances in pharmaceutical approaches to prevent medical device- and non-biomaterial – related infections caused by biofilms. This review proved that further studies are warranted to translate knowledge on the mechanisms of biofilm formation into applicable therapeutic and preventive strategies.

Key words: antimicrobial peptides, biofilms, drug resistance