Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo terapii ombitaswir/parytaprewir/rytonawir±dazabuwir±rybawiryna u chorych z koinfekcją HIV/HCV – od badań klinicznych do real-life

Efficacy and safety of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir±dasabuvir±ribavirin in HIV/HCV co-infected patients – from clinical trials to real-life

Iwona Cielniak | Ewa Siwak

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Iwona Cielniak Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: 22 335 52 16, e-mail: icielniak@gmail.com

Wpłynęło: 05.08.2017

Zaakceptowano: 23.08.2017

doi: dx.doi.org/10.15374/FZ2017050

Forum Zakażeń 2017;8(4):299–304

Streszczenie: Pacjenci ze współzakażeniem HIV i HCV narażeni są na wyższe ryzyko wystąpienia  niewydolności wątroby. W erze skutecznego leczenia antyretrowirusowego choroba  wątroby związana z zakażeniem HCV jest coraz częstszą przyczyną śmiertelności u chorych ze  współzakażeniem HIV/HCV. Eliminacja zakażenia HCV jest warunkiem redukcji zgonów z powodu  choroby wątroby oraz poprawy przeżywalności w tej grupie. Toksyczność i niska skuteczność terapii interferonowych znacznie ograniczały możliwość jej zastosowania. Dlatego  zachodzi potrzeba wdrożenia terapii bezinterferonowych z potwierdzoną wyższą skutecznością  i o mniejszym nasileniu działań niepożądanych. Terapia bezinterferonowa doustna 3D  z lub bez rybawiryny stosowana u pacjentów zakażonych HIV ze współzakażeniem genotypem  1 i 4 HCV wykazuje wysoką skuteczność leczenia. Schemat 3D z lub bez rybawiryny cechował  się dobrą tolerancją, żaden z leczonych pacjentów nie przerwał terapii z powodu działań niepożądanych.  Większość zdarzeń niepożądanych, która występowała w trakcie prowadzonego  leczenia przeciwwirusowego, miała nasilenie łagodne lub umiarkowane. U chorych ze współistniejącym  zakażeniem HCV/HIV powinna być prowadzona stabilna terapia ARV. Należy rozważyć  potencjalne ryzyko interakcji pomiędzy stosowanym schematem ARV a terapią 3D.

Słowa Kluczowe: HIV, terapia bezinterferonowa, wirusowe zapalenie wątroby typu C

Abstract: Patients who are co-infected with HCV and HIV-1 are at increased risk for end-stage  liver disease, which has become a leading cause of mortality in this population in the era of  effective ART. Eradication of HCV has been associated with improved survival and decreased  risk of liver-related morbidity; however, because of low response rates and toxicity associated  with interferon-based therapies, the effectiveness of HCV treatment has been low in co-infected  patients. Therefore, a significant unmet need exists for a highly efficacious, interferon-free  treatment. The all-oral, IFN-free 3D – with or without ribavirin regimen resulted in high SVR rates  among patients co-infected with HCV genotype 1, 4 and HIV-1. The 3D-plus-ribavirin regimen  was well tolerated with no reported serious adverse events and no discontinuations due  to adverse events, and the majority of events observed were categorized as mild or moderate.  Patients co-infected with HCV/HIV are treated with ART; thus, potential drug interactions between  antiretroviral drugs and HCV direct-acting antivirals must be carefully considered.

Key Words: hepatitis C, HIV, interferon-free treatment