Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – praca jednoośrodkowa

The prevalence of Helicobacter species in patients with inflammatory bowel diseases – single-center study

Monika M. Biernat1 | Grażyna Gościniak1 | Aldona Bińkowska1 | Katarzyna Neubauer 2 | Radosław Kempiński2 | Joanna Grabińska1 | Justyna Matkowska3 | Elżbieta Poniewierka2

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu

Monika Biernat Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 86, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 03.02.2014

Zaakceptowano: 24.02.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014010

Forum Zakażeń 2014;5(1):1–5

Streszczenie: Nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. inflammatory bowel diseases – IBD) są schorzeniami o nieznanej etiologii. Przypuszcza się, że powstają w wyniku odpowiedzi immunologicznej na nie do końca określony antygen lub grupę antygenów. Tymi nieznanymi antygenami mogą być drobnoustroje z rodzaju Helicobacter.

Słowa kluczowe: choroba Crohna, dorośli, Helicobacter spp., wrzodziejące zapalenie okrężnicy

Abstract: Inflammatory bowel diseases (IBD) are diseases of unkown etiology. It has been speculated that they are the result of an activation of the immune response to the uncertain antigen or group of antigens. Microorganisms of the genus Helicobacter could be this unknown antigen.

Key words: adults, Crohn’s disease, Helicobacter spp., ulcerative colitis