„Poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w ograniczaniu ekspansji drobnoustrojów”

Kudowa zdrój, 17–19 maja 2018
Streszczenia zgłoszone do 30 marca 2018*

* streszczenia ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów

Udostępnij

Evereth Publishing