XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – streszczenia

Streszczenia zgłoszone do 6 września 2013 roku

DOI:10.15374/ChPiO2013002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2013;1(1):9–36