15–17 października 2015, Sopot

Streszczenia prezentacji ustnych i plakatowych nadesłane do 10 września 2015 roku