Za i przeciw intensywnej terapii

Intensive care – pros and cons

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel./Fax: (22) 584 13 42

Wpłynęło: 24.07.2015

Zaakceptowano: 30.08.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015012

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):141–144

Streszczenie:

Intensywna terapia w XXI wieku dysponuje dużymi możliwościami szczegółowej i zaawansowanej diagnostyki klinicznej. Obejmuje najbardziej zaawansowane i specjalistyczne możliwości terapeutyczne. Ograniczeniem intensywnej terapii jest fakt, że nie w każdym przypadku i nie u każdego chorego można odwrócić niewydolność narządów. Intensywna terapia może nie tylko prowadzić do odwrócenia niewydolności, lecz także skutkować przedłużeniem procesu umierania oraz narażać chorego na cierpienie.

Słowa kluczowe: intensywna terapia, terapia daremna

Abstract:

 Intensive care at the treshold of XXI century has wide range of specific and advanced diagnostic tools at its disposal. Moreover, the most advanced therapeutic options are also domain of intensive care. The major limitation of intensive care is the fact that not in every case and not in every patient organ failure can be reversed. Intensive care can reverse organ failure but on the other hand it may prolong the dying process and expose patient to suffering.

Key words: futile therapy, intensive care