Zakażenia Clostridium difficile rosnącym zagrożeniem u dzieci

Emergence of Clostridium difficile infections in children

Dorota Rożkiewicz

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Tel./Fax: (85) 745 06 85

Wpłynęło: 08.01.2013

Zaakceptowano: 30.01.2013

Forum Zakażeń 2012;3(4):165–175

Streszczenie: Bakterie z gatunku Clostridium difficile są ważnym czynnikiem etiologicznym biegunek u dzieci. Spektrum zakażeń wywoływanych przez C. difficile (ang. Clostridium difficile infection – CDI) jest bardzo różnorodne: od postaci łagodnych do zagrażających życiu. W ostatniej dekadzie uległa zmianie epidemiologia CDI. W pracy przedstawiono nowe trendy wirulencji, patogenezy i epidemiologii zakażeń Clostridium difficile oraz aktualny stan wiedzy na temat częstości i ciężkości infekcji wywoływanych przez te bakterie, nabywanych w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych. Poprawna diagnostyka jest konieczna do optymalnego leczenia, zapobiegania i kontroli CDI

Słowa kluczowe: Clostridium difficile infection, czynniki ryzyka i epidemiologia CDI u dzieci, patogeneza, szpitalne i pozaszpitalne CDI, zakażenie

Abstract: Clostridium difficile is an important cause of pediatric diarrhoea. The disease spectrum caused by C. difficile infection (CDI) is highly variable, ranging from mild diarrhoea to life-threatening clinical manifestations. The epidemiology of CDI has changed during the past decade. This review presents new trends of virulence, pathogenesis and epidemiology CDI and the current state of knowledge about frequency rate and severity of CDI hospital and community-acquired. Accurate diagnosis of CDI is essential for optimal treatment, prevention and control of Clostridium difficile infections.

Key words: Clostridium difficile infection, hospital and community-acquired CDI, pathogenesis, risk factors and epidemiology for CDI in children