Zakażenie meningokokami i wirusem kleszczowego zapalenia mózgu jako najczęstsze przyczyny bakteryjnych i wirusowych neuroinfekcji w Polsce – argumentacja za wykonywaniem szczepień

Meningococci ad tick-borne encephalitis virus as the most common causes of bacterial and viral neuroinfections in Poland – arguments for vaccination

Leszek Szenborn | Agnieszka Kukawczyńska-Chwałek | Joanna Chruszcz

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Leszek Szenborn Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 2, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 770 31 51, Fax: (71) 770 31 52

Wpłynęło: 16.03.2016

Zaakceptowano: 09.04.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016013

Forum Zakażeń 2016;7(3):141–149

Streszczenie: Zakażenia meningokokami serogrup B i C (MNB i MNC) oraz wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) są najczęstszymi przyczynami zapalenia opon mózgowych oraz zapalenia mózgu w Polsce. Choroby wywoływane przez te zakażenia występują sporadycznie oraz w ogniskach epidemicznych. Polski Program Szczepień Ochronnych rekomenduje stosowanie szczepień przeciwko MNB, MNC i KZM u dzieci, młodzieży i dorosłych. Obydwa szczepienia są nieobowiązkowe i odpłatne, dlatego niezbędne jest zaangażowanie lekarzy w ich aktywną promocję. Lekarze muszą być przygotowani do rozmowy z pacjentami i przekonania ich odnośnie skuteczności wykonywania szczepień. W niniejszej pracy przedstawiono argumenty potwierdzające korzyści płynące z inwestowania we własne zdrowie przez stosowanie potrzebnych i przynoszących wymierne korzyści szczepionek.

Słowa kluczowe: KZM, meningokoki, szczepienia, wirus kleszczowego zapalenia mózgu, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Abstract: Infections with meningococci serogroups B and C (MNB and MNC) and tick-borne encephalitis virus (TBE) are the most common causes of meningitis and encephalitis in Poland. Diseases caused by these two infections occur sporadically and in outbreaks. Polish immunization program recommends vaccination against MNB, MNC and TBE in children, adolescents and adults. Both vaccinations are optional and not refunded, which requires a special involvement of doctors in the promotion of vaccination. Physicians must be prepared to talk with patients and use convincing arguments. This publication provides the arguments for investing in their own health through the use of necessary and bringing benefits of vaccines.

Key words: encephalitis, meningitis, meningococci, TBE, tick-borne encephalitis virus, vaccination