Zakażone owrzodzenie goleni lewej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – opis przypadku

Infected ulcer of the right shin in the course of rheumatoid arthritis – case report

Dariusz Bazaliński1, 2 | Paweł Więch1 | Beata Barańska2 | Izabela Sałacińska1

1 Wydział Medyczny Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Szpital Specjalistyczny – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie

Dariusz Bazaliński Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, al. Kopisto 2A, 35-310 Rzeszów, e-mail: darek.bazalinski@wp.pl

Wpłynęło: 20.12.2017

Zaakceptowano: 20.01.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018002

Leczenie Ran 2018;15(1):35–39

Streszczenie: Farmakoterapia glikokortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi prowadzona u pacjentów w podeszłym wieku predysponuje do powikłań zarówno ogólnoustrojowych, jak i miejscowych. Zanik tkanki podskórnej, zmniejszenie perfuzji skórnej i zaburzony proces gojenia ran to jedne z wielu negatywnych czynników związanych z tą metodą leczenia. Zastosowanie ujemnego kontrolowanego ciśnienia (NPW T) w obrębie rany zwiększa przepływ krwi, przyspieszając migrację fibroblastów, redukuje wysięk, zmniejsza miano bakterii, dzięki czemu diametralnie przyspiesza proces gojenia i regeneracji tkanek. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki z zakażoną przewlekłą raną owrzodzeniową w obrębie goleni oraz ze współistniejącym reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Słowa kluczowe: NPWT, owrzodzenie podudzia, reumatoidalne zapalenie stawów

Abstract: Pharmacological treatment with glucocorticosteroids and immunosuppressive agents of elderly patients may predispose to the occurrence of general and local complications. Subcutaneous tissue atrophy, reduced skin perfusion and disturbed wound healing are just some of numerous negative consequences related to this treatment method. Controlled negative-pressure wound therapy increases blood flow, thus speeding up fibroblast migration, reduces exudate, and decreases titre of bacteria by significantly accelerating tissue regenerative and healing processes. We present the case of a female patient with an infected chronic ulcer of the right shin and coexisting rheumatoid arthritis.

Key words: lower leg ulceration, NPW T, rheumatoid arthritis