Załącznik 2. Instrukcja zakładania/zdejmowania barierowego ubrania ochronnego

Małgorzata Jadczak1, 2 | Anna Zdun1, 3 | Dorota Ozga1, 4 | Sabina Krupa1, 4 | Paweł Witt1, 5

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
4 Zakład Ratownictwa Medycznego Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
5 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2020004

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(1):5–7