Załącznik 5. Pozycja na brzuchu (prone position) u pacjenta z COVID-19

Hanna Krukowska-Sitek1 | Aleksandra Gutysz-Wojnicka1, 2 | Anna Zdun1, 3 | Małgorzata Jadczak1, 4 | Marta Tubacka1, 5

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 Katedra Pielęgniarstwa Szkoły Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
4 Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
5 I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2020007

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(1):13–14