Zalecenia dotyczące pielęgnowania pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii – Zapobieganie VAP

Wytyczne pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w oddziale intensywnej terapii

Wytyczne pielęgnacji drzewa oskrzelowego u pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO 2014005