Zalecenia grupy roboczej do spraw praktyki PTPAiIO w sprawie postępowania okołooperacyjnego mającego na celu uniknięcie niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych

Practical guidelines of the clinical practice task force of PTPAiIO on the prevention of inadvertent perioperative hypothermia in adults

Katarzyna Czyż-Szypenbejl1, 2, Hanna Krukowska-Sitek1, 3, Małgorzata Jadczak1, 4, Anna Zdun1, 5, Paweł Witt1, 6

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Oddział Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie
4 Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
5 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
6 Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Katarzyna Czyż-Szypenbejl Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, e-mail: cskatarzyna@gmail.com

Wpłynęło: 20.04.2017

Zaakceptowano: 14.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017018

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):55–60

Streszczenie:

Organizm człowieka jest stałocieplny. Zabieg operacyjny, stosowane podczas niego znieczulenie oraz warunki sali operacyjnej wpływają na zaburzenia termoregulacji i przyczyniają się do obniżenia temperatury głębokiej u pacjentów. Zespół anestezjologiczny powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu komfort termiczny oraz utrzymać jego organizm w stanie normotermii. Rola anestezjologicznego personelu pielęgniarskiego w tym procesie jest niezwykle ważna. Utrzymanie stałej temperatury jest niezbędne do sprawnego działania organizmu. Pacjent, u którego podczas zabiegu operacyjnego dojdzie do wychłodzenia, jest narażony na wiele powikłań w okresie okołooperacyjnym.

Słowa kluczowe: hipotermia, pielęgniarka anestezjologiczna, powikłania

Abstract:

Humans are homeothermic. Anesthesia, low operating room temperatures and surgery disturb thermoregulation and result in a decrease of the patient’s’ core temperature. The anesthesia team should therefore implement procedures to ensure the patient’s comfort and normothermia. The nurse anesthetist plays an important role in the process of providing the patient with adequate care. Normal core temperature is important for the general well being of the human body. Patients who become intraoperatively hypothermic are at serious risk of perioperative morbidity.

Key words: anesthesia nurse, complications, hypothermia