Zalecenia grupy roboczej do spraw praktyki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnowania jamy ustnej i nosowej u dzieci w oddziale intensywnej terapii

Practical guidelines of the clinical practice task force of PTPAiIO on oropharyngeal hygiene in pediatric care

Dorota Pilch1, 2, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska1, 3, Aneta Kubisa1, 4

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 Universitäts Klinikum Eppendorf, Hamburg
3 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Katedry Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, e-mail: wioletta.medrzycka@gumed.edu.pl

Wpłynęło: 22.04.2017

Zaakceptowano: 16.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017019

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):61–66