Practical guidelines of the clinical practice task force of PTPAiIO on oropharyngeal hygiene in pediatric care

Dorota Pilch1, 2, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska1, 3, Aneta Kubisa1, 4

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 Universitäts Klinikum Eppendorf, Hamburg
3 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Katedry Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, e-mail: wioletta.medrzycka@gumed.edu.pl

Wpłynęło: 22.04.2017

Zaakceptowano: 16.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017019

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):61–66

STRESZCZENIE: Pielęgnacja jamy ustnej u dzieci leczonych w oddziałach intensywnej terapii pediatrycznej (OITP) jest ważnym elementem zapobiegania powikłaniom związanym z zakażeniami szpitalnymi oraz prowadzeniem wentylacji mechanicznej. Dobór techniki oraz preparatów zależy od wieku dziecka oraz jego stanu klinicznego. Płytka nazębna obecna zarówno na zębach mlecznych, jak i stałych stanowi źródło patogenów. W efekcie dochodzi do kolonizacji jamy ustnej i gardła oraz wzrostu ryzyka rozwoju zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną (ang. ventilator-associated pneumonia – VAP).

SŁOWA KLUCZOWE: oddział intensywnej terapii pediatrycznej, pielęgnowanie, toaleta jamy ustnej, VAP

Abstract: Mouth hygiene in pediatric intensive care is an important issue in terms of care and prevention of hospital-acquired infections, including infections related to mechanical ventilation. Its technique and the choice of the product should be adjusted to child’s age and clinical status. Superficial plaque of both deciduous and permanent teeth is a source of pathogens, resulting in oropharyngeal colonization and increased risk of ventilator-associated pneumonia (VAP).
Key words: care, mouth hygiene, pediatric intensive care, ventilator-associated pneumonia

Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij