Grupa Robocza: 
Maria T. Szewczyk1,2 | Maciej Sopata3 | Arkadiusz Jawień2 | Katarzyna Cierzniakowska1,2 | Justyna Cwajda-Białasik1  | Marek Kucharzewski4 | Maria Kózka5 | Lucyna Kiełbasa6 | Joanna Stafiej7 | Karolina Pietras1S | Aleksandra Popow1 | Lidia Harenda8 | Grażyna Wawrzyńska9 | Anna Łabuńska2 | Renata Wasik10 | Danuta Miałkowska11 | Paulina Mościcka2  | Elżbieta Mierzejewska12 | Maria Burzyńska12 | Gabriela Marek13  | Agnieszka Babińska14 | Elżbieta Brzozowska15 | Wioletta Dwojak16  | Gabriela Chmiel17 | Elżbieta Mrozińska17 | Brygida Zwierzchowska18  |  Anna Gabrielczak18 | Irena Pawłowska19 | Czesława Kiełpikowska20 | Renata Śliwińska21 | Sławomira Michalak2 | Helena Pietroń22 | Bogdan Koziarski23

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

1S Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Studenckie Koło Naukowe

2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

3 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

4 Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

5 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

6 Szpital Wojewódzki w Olsztynie

7 Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy

8 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

9 Przychodnia na Szwederowie w Bydgoszczy

10 Oddział Radioterapii i Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy

11 Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Gdańsku

12 Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Domu Sue Ryder w Bydgoszczy

13 Przychodnia Dan-Med Sp. z.o.o w Bydgoszczy

14 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

15 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

16 Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

17 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

18 SPZOZ, Przychodnia w Sadkach

19 Oddział Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

20 Bydgoska Medyczna Przychodnia Centrum Sp. z o.o.

21 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy

22 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

23 NZOZ „PRO VITA”, Ryjewo

Leczenie Ran 2010;7(3–4):79–106

Rozwój nauk i technologii medycznej umożliwia stosowanie coraz to lepszych metod diagnostycznych i leczniczych, co przyczynia się do wydłużenia egzystencji populacji ludzkiej. Ludzie żyją dłużej, jednak starość często naznaczona jest skutkami chorób przewlekłych oraz ich powikłaniami. Jakość życia zależna od zdrowia zostaje zredukowana czynnikami wynikającymi z tych chorób. Jednym z takich czynników są odleżyny – niezwykle trudne w leczeniu rany przewlekłe. Odleżyny wiążą się z przykrym dla chorego doświadczeniem bólu i cierpieniem, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychospołecznym. Od drugiej połowy XX wieku prowadzone są badania nad etiologią i patogenezą odleżyn, poszukuje się skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia ran odleżynowych. Mimo to, wciąż jeszcze jesteśmy dalecy od zrozumienia wszystkich mechanizmów związanych z powstawaniem i gojeniem się tych ran [1]. Wieloaspektowość odleżyn sprawia, że są one tematem otwartym dla dalszych poszukiwań, badań i dyskusji. W niniejszym opracowaniu przedstawiono usystematyzowaną wiedzę na temat odleżyn: omówiono przyczyny powstawania i czynniki ryzyka odleżyn, stopnie i klasyfikacje kliniczne zaawansowania odleżyn, zasady profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady leczenia odleżyny jako rany przewlekłej oparte na strategii TIME .


Udostępnij

Evereth Publishing