Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska1, 2 | Katarzyna Czyż-Szypenbejl1, 2 | Katarzyna Kwiecień-Jaguś2 | Katarzyna Lewandowska2

1 Grupa Robocza ds. Praktyki PTPAiIO
2 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018011

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):75–78

Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij