Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska1, 2 | Katarzyna Czyż-Szypenbejl1, 2 | Katarzyna Kwiecień-Jaguś2 | Katarzyna Lewandowska2 | Dorota Ozga1, 3

1 Grupa Robocza ds. Praktyki PTPAiIO
2 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018012

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(4):105–110

Udostępnij

Evereth Publishing