Zalecenie Grupy Roboczej do spraw Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki w sprawie zachowania bezpieczeństwa podczas postępowania z chorym zakażonym/podejrzanym o zakażenie wirusem, hospitalizowanym w OIT

Aleksandra Gutysz-Wojnicka | Małgorzata Jadczak | Hanna Krukowska-Sitek | Sabina Krupa | Dorota Ozga | Marta Tubacka | Paweł Witt | Anna Zdun

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2020002

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(1):1