Zalety i wady antyseptyków stosowanych w profilaktyce i leczeniu infekcji ran oparzeniowych – okiem mikrobiologa

Advantages and disadvantages of antiseptics used in prophylaxis and treatment of burn wounds – microbiologist’s point of view

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 10

Wpłynęło: 12.05.2016

Zaakceptowano: 20.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016015

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):71–75

Streszczenie: Powikłania septyczne ran oparzeniowych mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, a nawet do jego śmierci. Głównymi czynnikami zakażeń ran oparzeniowych są drobnoustroje należące do gatunków Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii oraz Staphylococcus aureus. Badania wykazują znaczący wzrost odsetka szczepów antybiotykoopornych izolowanych z oparzeń. W celu eradykacji drobnoustrojów stosowane są zatem coraz częściej antyseptyki, takie jak: chlorheksydyna, powidon jodu, poliheksanidyna, podchloryny oraz oktenidyna. W niniejszej pracy dokonano przeglądu danych dotyczących zalet oraz wad tych antyseptyków.

Słowa kluczowe: Acinetobacter baumanii, antyseptyka, MRSA, oparzenia, Pseudomonas aeruginosa

Abstract: Septic complications of burn wounds lead to significant deterioration of patient’s health status and to his death eventually. The following microorganisms are the main etiological factors of burn wounds infections: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii and Staphylococcus aureus. The results from clinical trials show increasing percentage of antibiotic- resistant strains isolated from burns. Therefore, to eradicate microorganisms, such antiseptics as chlorhexidine, iodine povidone, polyhexanide, hypochlorites and octenidine, are applied in burn antisepsis. In the present paper, the review of data concerning advantages and disadvantages of above-mentioned antiseptics was performed. On the basis of searched data, the octenidine was considered the antiseptic of the highest antimicrobial efficacy and the highest safety of use.

Key words: Acinetobacter baumanii, antisepsis, burns, MRSA, Pseudomonas aeruginosa