Zapalenie krążka międzykręgowego i ropień mięśnia biodrowo-lędźwiowego jako powikłanie zakażenia kości śródstopia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Opis przypadku

Discitis and psoas muscle abscess as a complication of diabetic foot osteomyelitis. A case report

Maciej Pawłowski, Natalia Szyłło, Małgorzata Gilewska, Jerzy M. Loba, Katarzyna Cypryk

Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Maciej Pawłowski,  Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 91-213 Łódź, Tel.: 42 201 43 48, Fax: 42 201 43 41

Wpłynęło: 22.03.2017

Zaakceptowano: 19.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017007

Leczenie Ran 2017;14(2):59–63

Streszczenie: Zakażenie kości stopy to powikłanie występujące w prawie 20% infekcji w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej (ZSC). W przypadku nieprawidłowego leczenia przyczynia się do zwiększenia ryzyka amputacji kończyny dolnej. Zakażenie powstaje głównie jako powikłanie owrzodzenia neuropatycznego ze zniszczeniem tkanek miękkich otaczających kość. Leczenie zachowawcze polega na stosowaniu długotrwałej antybiotykoterapii. Infekcje w przebiegu ZSC mogą rozprzestrzeniać się drogą krwiopochodną i powodować powstawanie odległych ognisk zakażenia (zakażenie krążka międzykręgowego, ropnie). Niniejsza praca ma na celu przedstawienie przypadku pacjenta z zakażeniem struktur kręgosłupa oraz zwiększenie świadomości dotyczącej tego powikłania ZSC.

Słowa kluczowe: owrzodzenie w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, ropień mięśnia biodrowo-lędźwiowego, zakażenie w obrębie kości i szpiku, zapalenie krążka międzykręgowego, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Bone infection (osteomyelitis) is present in approximately 20% of all cases of foot infections in patients with diabetes. When treated inappropriately, it greatly increases the likelihood of lower-extremity amputation. Predominantly, it is a consequence of prolonged neuropathic ulceration with destruction of soft tissue underlying the bone. Non-surgical treatment of osteomyelitis consists of long-term antibiotic therapy. Diabetic foot infection, especially osteomyelitis, can spread hematogenously and lead to development of distant foci of infections (discitis, distant abscess). The aim of this paper is to present the case repost and to raise the diabetologists’ awareness of spondylodiscitis as a complication of diabetic foot.

Key words: diabetic foot syndrome, diabetic foot ulcer, discitis, osteomyelitis, psoas muscle abscess