Zapalenie płuc o etiologii Legionella pneumophila leczone w oddziale intensywnej terapii z zastosowaniem pozaustrojowej eliminacji endotoksyn

Treatment of Legionella pneumophila infection in the intensive care unit and the effect of endotoxin elimination therapy

Anna Kupiec1 | Maciej Guziński2 | Agata Chalasiewicz3 | Barbara Adamik1 | Wiesława Duszyńska1

1 Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 Laboratorium Mikrobiologiczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Wiesława Duszyńska Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 733 23 02

Wpłynęło: 10.11.2014

Zaakceptowano: 02.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014069

Forum Zakażeń 2014;5(6):401–405

Streszczenie: W pracy przedstawiono opis przypadku legionellozy płucnej u 62-letniego pacjenta. Ciężki przebieg choroby – wynikający z objawów wstrząsu septycznego – wymagał leczenia w oddziale intensywnej terapii (OIT). U mężczyzny konieczne było zastosowanie noradrenaliny (0,07–0,3 μg/kg/minutę) oraz zaintubowanie tchawicy i prowadzenie mechanicznej wentylacji płuc (PaO2/FiO2 – 124,3; saturacja – 88%). Bezpośrednio po przyjęciu do OIT rozpoczęto antybiotykoterapię empiryczną (ceftriakson, klarytromycyna). W drugim dniu hospitalizacji potwierdzono zakażenie Legionella pneumophila serotyp 1 (antygen Legionella w moczu). Z powodu ostrej niewydolności nerek i wysokiego poziomu endotoksyn zastosowano ciągłą żylno-żylną hemodiafiltrację (ang. continuous veno-venous hemodiafiltration – CVVHDF) z pozaustrojową eliminacją endotoksyn z krwi metodą perfuzji za pomocą filtru oXiris™. Poziom aktywności endotoksyn po 24 godzinach uległ obniżeniu z 0,67 EAU (ang. endotoxin activity units) do 0,37 EAU . Wczesna diagnostyka mikrobiologiczna, szybkie wdrożenie właściwej antybiotykoterapii, prowadzenie standardowego leczenia wstrząsu septycznego, a także zastosowanie niestandardowej metody pozaustrojowej eliminacji endotoksyn umożliwiły wyleczenie chorego.

Słowa kluczowe: eliminacja endotoksyn, legionelloza, sepsa

Abstract: It was presented a case report of a 62-year-old man diagnosed with legionellosis. The severe clinical condition and subsequent development of septic shock required hospitalization in the ICU; the patient required vasopressors at a dose of 0.07–0.3 μg/kg/min and mechanical ventilatory support (PaO2/FiO2 – 124.3; sat – 88%). Empirical antibiotic therapy with ceftriaxone and clarithromycin was started immediately after admission to the ICU. Legionella pneumophila serotype 1 antigen was detected in the urine on the second day of treatment. Due to the acute kidney injury and high endotoxin activity in the blood, continuous veno- venous haemodiafiltration (CVVHDF) with extracorporeal endotoxin elimination was induced (oXiris™). The blood endotoxins activity decreased from 0.67 EAU (endotoxin activity units) to 0.37 EAU after 24 hours. Early identification of the pathogen, accurate antibiotic treatment, and standard management of septic shock supported by extracorporeal endotoxin elimination led to recovery; after 22 days of treatment the patient in good clinical condition was transferred to another ward.

Key words: endotoxin elimination, legionellosis, sepsis