Zapobieganie i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii u chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Prevention and treatment of cytomegalovirus infection in hematopoietic cell transplantation patients

Sylwia Oborska | Krzysztof Gawroński | Piotr Rzepecki

Sylwia Oborska Ośrodek Przeszczepiania Szpiku, Klinika Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, Tel.: (22) 681 78 19, Fax: (22) 610 30 98

Wpłynęło: 27.11.2013

Zaakceptowano: 16.12.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013064

Forum Zakażeń 2013;4(6):351–355

Streszczenie: Choroba wywoływana wirusem cytomegalii (ang. Cytomegalovirus – CMV) i reaktywacja zakażenia CMV wciąż pozostają poważnymi powikłaniami po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. W ciągu 6 miesięcy po allotransplantacji u 40% chorych rozwija się choroba cytomegalowirusowa. W celu zmniejszenia ryzyka powstawania tego powikłania opracowano dwie metody postępowania: profilaktykę oraz terapię wyprzedzającą. W pracy przedstawiono strategie postępowania profilaktycznego i leczenia zakażenia CMV u chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

Słowa kluczowe: choroba CMV, leczenie wyprzedzające, profilaktyka CMV, przeszczepienie komórek krwiotwórczych, zakażenie wirusem cytomegalii

Abstract: Reactivation of CMV (Cytomegalovirus) infection and CMV disease remain still a severe complication of hematopoietic cell transplantation. Forty percent allo hematopoietic cell transplantation patients develop CVM disease within 6 months of transplantation. Prophylaxis and preemptive therapy have been developed in order to reduce the risk of CMV disease. In this paper was presented strategies in the prevention CMV infection and CMV disease treatment in patients after hematopoietic cell transplantation.

Key words: CMV disease, CMV prophylaxis, cytomegalovirus infection, hematopoietic cell transplantation, pre-emptive therapy