Zapobieganie transmisji wertykalnej HIV z perspektywy ginekologa

Prevention of vertical transmission of HIV from the perspective of the gynecologist

Agnieszka Wroblewska | Justyna D. Kowalska

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Agnieszka Wroblewska Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 81 01, Fax: (22) 335 52 26

Wpłynęło: 25.03.2016

Zaakceptowano: 15.04.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016018

Forum Zakażeń 2016;7(2):115–119

Streszczenie: Profilaktyka zakażenia wertykalnego jest głównym celem opieki nad ciężarną kobietą z HIV. Dzięki nowoczesnym lekom – bezpiecznym zarówno dla matki, jak i dla płodu – szanse na urodzenie zdrowego dziecka są bliskie 100%. Niestety nadal w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HI V u matki poprzez zdiagnozowanie wirusa u dziecka. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie aktualnych wytycznych w zakresie diagnostyki ciężarnych pacjentek w kierunku zakażenia HIV oraz profilaktyki przeniesienia zakażenia z matki na dziecko u kobiet żyjących z wirusem upośledzenia odporności. Konieczność i istotność przeprowadzania testów na HIV u kobiet w ciąży podkreślił Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z 2012 roku, zalecając wykonywanie testów w kierunku wirusa dwukrotnie – w I i III trymestrze – u wszystkich ciężarnych. Sprawna diagnostyka jest jedyną gwarancją zapobiegania przeniesieniu HIV z matki na dziecko; niestety zjawisko to jest w Polsce nadal obecne. Kolejnym istotnym elementem profilaktyki jest właściwa opieka nad kobietami z już rozpoznanym zakażeniem. W przypadku leczenia ciężarnej z HIV powinno wziąć się pod uwagę następujące czynniki: skuteczność terapii antyretrowirusowej, wpływ leków na płód i matkę oraz ryzyko porodu przedwczesnego. Poród może odbyć się zarówno drogami natury, jak i przez cięcie cesarskie, w zależności od sytuacji klinicznej. Dlatego też opieka nad kobietą z HIV powinna odbywać się w specjalistycznych ośrodkach, przy współpracy specjalistów z dziedziny chorób zakaźnych, ginekologii i neonatologii.

Słowa kluczowe: ciąża, HIV, położnictwo, profilaktyka, transmisja

Abstract: Prevention of mother to child transmission is the main goal in the care for pregnant women with HIV. Thanks to modern therapies, safe for mother and fetus, the chance of having a healthy baby is close to 100%. Unfortunately, there are still in Poland cases of diagnosis of HIV infection in the mother by the diagnosis of HIV in children. The purpose of this article is to summarize the current guidelines for testing pregnant women for HIV and prevention of transmission from mother to child in women with already diagnosed HIV infection. The importance of the problem of conducting HIV testing among pregnant women stressed the Ministries of Health Regulation in 2012 recommending testing for HIV twice in the first and third trimester in all pregnant women. Efficient diagnosis is the only guarantee to prevent transmission of HIV from mother to child, which in Poland is still happening. Another important element of prevention is proper care for women already diagnosed with HIV infection. Factors that should be considered when caring for pregnant HIV are effectiveness of antiretroviral therapy, the effects of drugs on the fetus and the mother and the risk of preterm birth. Termination of pregnancy can take place either by vaginal delivery and caesarean section, depending on the clinical situation. Therefore, the care of a woman with HIV should take place in dedicated centers with the cooperation of specialists in the field of infectious diseases and gynecology.

Key words: HIV transmission, obstetrics, pregnancy, prevention