PREVENTING SURGICAL SITE INFECTIONS VERSUS ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS) PROTOCOL


ELŻBIETA WALEWSKA1 | LUCYNA ŚCISŁO1 | STANISŁAW KŁĘK2 | ANTONI M. SZCZEPANIK3

1 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

2 Szpital Specjalistyczny im. Stanley’a Dudricka w Skawinie 3 I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

⇒ ELŻBIETA WALEWSKA Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. Kopernika 25, 30-501 Kraków, Tel.: (12) 421 40 10, Fax: (12) 424 72 81

Wpłynęło: 29.05.2015

Zaakceptowano: 16.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015029

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):165–170

STRESZCZENIE: Częstość występowania zakażeń miejsca operowanego (ZMO, ang. surgical site infections – SSI) na oddziałach chirurgicznych waha się w zależności od dziedziny chirurgii – od 2,6 do 38%. Większość przypadków ZMO jest możliwych do uniknięcia. W profilaktyce zakażenia miejsca operowanego wykorzystuje się postępowanie zgodnie z protokołem ERAS (ang. Enhanced Recovery After Surgery).

SŁOWA KLUCZOWE: opieka okołooperacyjna, protokół ERAS, zakażenie miejsca operowanego

ABSTRACT: The incidence of surgical site infections (SSI) on surgical wards varies from 2.6% to 38% depending on the field of surgery. Most cases of infections are avoidable. The protocol ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) procedure is used to prevent SSI.

KEY WORDS: ERAS protocol, perioperative care, surgical site infection


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij