Akcja szkoleniowo-edukacyjna „ZAMKNIJ DRZWI ZAKAŻENIOM SZPITALNYM” – PRAWIDŁOWA HIGIENA RĄK JAKO ELEMENT SKUTECZNEJ PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ

 

Kampania Szkoleniowo-Edukacyjna „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym”, organizowana przez firmę Medilab Sp. z o.o., jest skierowana do personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz innych grup zawodowych, które poprzez prawidłową higienę i pielęgnację rąk mogą przyczynić się do zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 15 listopada 2015 roku ruszyła kolejna edycja cyklu szkoleń w ramach kampanii.


W poprzednich edycjach akcji „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym” brały udział szpitale z terenu całej Polski. Przeprowadzono 325 szkoleń w 166 placówkach ochrony zdrowia, przekazując wiedzę teoretyczną i praktyczną 15 461 uczestnikom. Do tej pory omawiane były następujące zagadnienia: „Jak prawidłowo i skutecznie stosować procedurę chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk? ” (I edycja) oraz „Prawidłowa higiena i pielęgnacja rąk jako element skutecznej profilaktyki zakażeń” (II edycja). Odpowiednio przeszkolona kadra przedstawicieli firmy Medilab w łatwy i przyjemny sposób prowadziła szkolenia w dwóch blokach: teoretycznym (wykłady, prezentacje multimedialne itp.) oraz praktycznym (kontrola poprawności dezynfekcji rąk przy użyciu lampy UV z kamerą oraz próba oceny przygotowania rąk do procedury).

W ramach III edycji akcji „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym” organizator oferuje:
– opiekę doświadczonego audytora wiodącego, certyfikowanego przez WHO w zakresie profilaktyki zakażeń oraz procedur mycia i dezynfekcji rąk;
– materiały edukacyjno-informacyjne, tj.: schematy higienicznego mycia i dezynfekcji, schematy z procedurą chirurgicznego przygotowania, plakaty 5 punktów higieny rąk, naklejki informujące o obszarze wysokiego ryzyka, tablice edukacyjne dla pacjentów i odwiedzających, marker ze znacznikiem UV wraz z latarką UV LED do ukazania transmisji drobnoustrojów oraz inne;
– przelicznik zużycia preparatów dezynfekcyjnych w oparciu o zalecenia WHO na temat średniego zużycia preparatów na osobodzień;
– certyfikat zaświadczający o profesjonalnym przeszkoleniu dla każdego uczestnika;
– certyfikat uczestnictwa w akcji dla podmiotów ochrony zdrowia.

Pragniemy nadmienić, iż III edycja ogólnopolskiej akcji „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym” została objęta patronatem merytorycznym Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Niniejszym serdecznie zapraszamy wszystkie chętne jednostki ochrony zdrowia do uczestnictwa w Kampanii Szkoleniowo-Edukacyjnej „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym”. Wierzymy, że wspólne działania pozwolą zminimalizować ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych w najbardziej kluczowych punktach kontaktu z pacjentem.

 

Udostępnij

Evereth Publishing