Zasady bezpiecznej terapii infuzyjnej

Guidelines for safe infusion therapy

Małgorzata Fleischer1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2 | Olga Bortkiewicz1 | Jolanta Rusiecka-Ziółkowska1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Eugenia Gospodarek Katedra i Zakład Mikrobiologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 44 80, Fax: (52) 585 40 47

Wpłynęło: 25.07.2013

Zaakceptowano: 27.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013039

Forum Zakażeń 2013;4(5):283–289

Streszczenie: Terapia infuzyjna jest związana z ryzykiem zakażeń, w tym odcewnikowych zakażeń krwi. Profilaktyka zakażeń związanych z obecnością cewnika naczyniowego oparta na: edukacji, przestrzeganiu zasad prawidłowego zakładania i pielęgnacji cewników naczyniowych oraz właściwym przygotowaniu i podawaniu płynów infuzyjnych lub leków dożylnych jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.

Słowa kluczowe: cewniki naczyniowe, płyny infuzyjne, profilaktyka odcewnikowych zakażeń krwi, terapia infuzyjna, zakażenia odcewnikowe krwi, zestawy infuzyjne

Abstract: Infusion therapy is associated with risk of infections, including catheter-related bloodstream infections. Prevention of intravascular catheter-related infections based on education, respecting the principles of proper insertion and maintenance of venous catheters and appropriate preparation and administration of infusion fluids or intravenous medications is essential to ensure patient safety.

Key words: administration sets, catheter related bloodstream infections, infusion fluids, infusion therapy, prevention of intravascular catheter-related infections, venous catheters