Guidelines for safe infusion therapy

Małgorzata Fleischer1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2 | Olga Bortkiewicz1 | Jolanta Rusiecka-Ziółkowska1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Małgorzata Fleischer Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 80, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 25.07.2013

Zaakceptowano: 27.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013039

Forum Zakażeń 2013;4(5):283–289

Streszczenie: Terapia infuzyjna jest związana z ryzykiem zakażeń, w tym odcewnikowych zakażeń krwi. Profilaktyka zakażeń związanych z obecnością cewnika naczyniowego oparta na: edukacji, przestrzeganiu zasad prawidłowego zakładania i pielęgnacji cewników naczyniowych oraz właściwym przygotowaniu i podawaniu płynów infuzyjnych lub leków dożylnych jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.

Słowa kluczowe: cewniki naczyniowe, płyny infuzyjne, profilaktyka odcewnikowych zakażeń krwi, terapia infuzyjna, zakażenia odcewnikowe krwi, zestawy infuzyjne

Abstract: Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes are the most common etiological agents of the skin and soft tissue infections (SSTI). In the chronic changes also appear Gram-negative rods and anaerobic bacteria. Antibiotics in many uncomplicated infections like impetigo or folliculitis, as well as local infections are not recommended. Treatment of complicated infections is difficult. Antibiotic selection should be preceded by an analysis of risks of infection, the clinical condition of the patient, the duration of the wound, the patient’s history and likely pathogens. Therapeutic decisions should be verified with the results of microbiological tests. Among the recommended antibiotics are mentioned: fluoroquinolones, tigecycline, glycopeptides, linezolid and beta-lactams. There is also a new cephalosporin antibiotic – ceftaroline, which is not only active against susceptible Gram-positive cocci but also against MRSA strains as well as against Enterobacteriaceae.

Key words: antibiotic therapy, ceftaroline, infections of skin and soft tissue, strains of MRSA

Udostępnij

Evereth Publishing