Guidelines for safe infusion therapy


Małgorzata Fleischer1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2 | Olga Bortkiewicz1 | Jolanta Rusiecka-Ziółkowska1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

⇒ Małgorzata Fleischer, Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 80, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 25.07.2013

Zaakceptowano: 27.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013039

Forum Zakażeń 2013;4(5):283–289

Streszczenie: Terapia infuzyjna jest związana z ryzykiem zakażeń, w tym odcewnikowych zakażeń krwi. Profilaktyka zakażeń związanych z obecnością cewnika naczyniowego oparta na: edukacji, przestrzeganiu zasad prawidłowego zakładania i pielęgnacji cewników naczyniowych oraz właściwym przygotowaniu i podawaniu płynów infuzyjnych lub leków dożylnych jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.

Słowa kluczowe: cewniki naczyniowe | płyny infuzyjne | profilaktyka odcewnikowych zakażeń krwi | terapia infuzyjna | zakażenia odcewnikowe krwi | zestawy infuzyjne

Abstract: Infusion therapy is associated with risk of infections, including catheter-related bloodstream infections. Prevention of intravascular catheter-related infections based on education, respecting the principles of proper insertion and maintenance of venous catheters and appropriate preparation and administration of infusion fluids or intravenous medications is essential to ensure patient safety.

Key words: administration sets | catheter related bloodstream infections | infusion fluids | infusion therapy | prevention of intravascular catheter-related infections | venous catheters


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij