Zastosowanie doustnych płynów nawadniających i probiotyków w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci

The use of oral rehydration solution and probiotics in the treatment of acute infectious diarrhea in children

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Julia Gawryjołek | Inga Adamska

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 48 50

Wpłynęło: 17.11.2014

Zaakceptowano: 04.12.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014067

Forum Zakażeń 2014;5(6):379–384

Streszczenie: Zgodnie z aktualnymi wytycznymi w ostrej biegunce o przebiegu lekkim i umiarkowanym zaleca się stosowanie doustnych płynow nawadniających (DNP), jako uznanej metody zapobiegania i leczenia odwodnienia. Coraz lepiej udokumentowane są rownież skuteczność i bezpieczeństwo wybranych szczepow probiotycznych w terapii uzupełniającej ostrej biegunki. Udowodniono, że podawanie wybranych probiotykow skraca czas choroby oraz wpływa na zmniejszenie objętości oddawanego stolca.

Słowa kluczowe: biegunka, dziecko, leczenie, probiotyki

Abstract: Current guidelines recommend the use of oral rehydration solutions in the mild to moderate course of acute diarrhea as a proven method of prevention and treatment of dehydration. The safety and efficacy of selected probiotic strains is highly documented in the treatment of acute diarrhea. It has been shown that administration of the selected probiotics shortens diarrhea and reduces the volume output of the stool.

Key words: child, diarrhea, probiotics, therapy