Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis – opis przypadku

Clindamycin treatment in periimplantitis – a case report

Rafał Pokrowiecki1, 2

1 Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w Zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie

2 Prywatna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna w Olsztynie

⇒ Rafał Pokrowiecki, Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w Zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn

Wpłynęło: 31.01.2017

Zaakceptowano: 20.02.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(1):29–32

Streszczenie: Periimplantitis jest stanem zapalnym tkanek okołowszczepowych otaczających implant zębowy. Zakażenie obejmuje zarówno dziąsło, jak i tkankę kostną; jest wywoływane głownie przez mieszaną, beztlenową florę bakteryjną. Łagodne postaci periimplantitis są leczone za pomocą technik zachowawczych, takich jak mechaniczne oczyszczanie powierzchni implantu oraz miejscowe i ogólnoustrojowe stosowanie środków bakteriobójczych. Leczenie chirurgiczne jest zalecane w bardziej zaawansowanych postaciach choroby. Niestety leczenie periimplantitis często jest trudne i nieprzewidywalne. W wybranych przypadkach nie jest możliwe zachowanie implantu i konieczne jest jego usunięcie. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której ze względu na zaawansowany proces zapalny zastosowano protokół eksplantacji wszczepu oraz ogólnoustrojową antybiotykoterapię z wykorzystaniem klindamycyny.

Słowa kluczowe: implantologia, klindamycyna, periimplantitis, stomatologia

Abstract: Periimplantitis is an infection of the tissues surrounding the dental implant. The inflammation involves both the gingiva and bone, and is usually caused by mixed, anaerobic microbiota. Mild infections are sufficiently treated by simple conservative measures, such as mechanical debridement and local and/or general administration of antibacterial agents. Surgical treatment is indicated in advanced forms of infection. However, treatment of these is frequently challenging, unpredictable and in some cases, may result in implant removal. This work presents a case of a patient, in whom the protocol of implant removal with general administration of clindamycin was performed.

Key words: clindamycin, dentistry, implantology, periimplantitis