Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis

Use of clindamycin in periimplantitis treatment

Rafał Pokrowiecki1, 2

1 Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

2 Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki z Oddziałem Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

⇒ Rafał Pokrowiecki, Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki z Oddziałem Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Rekonstrukcyjnej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn

Wpłynęło: 10.12.2016

Zaakceptowano: 28.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016022

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(4):139–142

Streszczenie: Zagadnienia związane z etiologią, zapobieganiem i leczeniem periimplantitis są stale przedmiotem dyskusji. Infekcje bakteryjne są częstą przyczyną utraty implantu i klinicznie mogą przypominać choroby przyzębia. Postępowanie w przypadku periimplantitis jest skomplikowane i trudne – zwłaszcza, że nie zostały dotychczas opracowane sprawdzone protokoły jego leczenia. W ostatnich latach zaobserwowano również wzrost lekooporności bakterii na antybiotyki powszechnie stosowane w zakażeniach jamy ustnej. W niniejszej pracy omówiono wstępne doniesienia na temat zastosowania klindamycyny w leczeniu periimplantitis.

Słowa kluczowe: implantologia, klindamycyna, periimplantitis, stomatologia

Abstract: Problematic issues concerning the etiology, prevention and treatment results of periimplantitis are recently a commonly discussed topic. Periimplantitis is a bacterial infection, which can lead to implant loss. Clinically, it may closely resemble periodontitis. Management of periimplantitis is challenging and difficult, especially since no common treatment protocols have been established. Recent years, show reports of significant resistance of bacteria towards antibiotics commonly used in treatment of infections of the oral region. This review discusses initial reports on the use of clindamycin in treatment of periimplantitis.

Key words: clindamycin, dentistry, implantology, periimplantitis