Zastosowanie klindamycyny w leczeniu zakażeń okołowszczepowych

Use of clindamycin in therapy of periimplantitis

Marta Wróblewska1, 2 | Karolina Szaniawska3 | Artur Wierciński4 | Beata Sulik-Tyszka2 |Justyna Cieślik2| Aleksandra Burczyńska1 | Izabela Strużycka4

1 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
3 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Zakład Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Izabela Strużycka Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa, Tel.: (22) 502 20 32, Fax: (22) 502 20 38

Wpłynęło: 01.07.2016

Zaakceptowano: 14.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016030

Forum Zakażeń 2016;7(5):353–357

Streszczenie: Klindamycyna jest antybiotykiem bakteriostatycznym z grupy linkozamidów. Kliniczne zastosowanie tego leku w stomatologii obejmuje terapię zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na ten antybiotyk: fakultatywnie beztlenowe ziarenkowce Gram-dodatnie (gronkowce i paciorkowce), ściśle beztlenowe bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz pałeczki mikroaerofilne. Wskazaniem do zastosowania klindamycyny w stomatologii są infekcje w obrębie jamy ustnej (np. zmiany ropne okołowierzchołkowe) oraz okresy zaostrzenia chorób przyzębia u osób z niedoborami odporności. W implantologii stomatologicznej lek ten może być stosowany w leczeniu periimplantitis. Ważną cechą klindamycyny jest doskonała penetracja do tkanek, w tym do kości.

Słowa kluczowe: implant, klindamycyna, leczenie, periimplantitis

Abstract: Clindamycin is a bacteriostatic antibiotic classified in the group of lincosamides. Its clinical use in dentistry comprises therapy of infections caused by bacteria susceptible to this antibiotic, such as facultatively anaerobic Gram-positive cocci (staphylococci and streptococci), strictly anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as microaerophilic rods. In dentistry clindamycin is used in therapy of purulent periapical lesions and exacerbations of periodontitis in immunocompromised patients. In dental implantology clindamycin may be used in therapy of periimplantitis. A very important feature of this agent is a very good penetration into the tissues, including the bones.

Key words: clindamycin, implant, periimplantitis, treatment